ในแต่ละเดือนเรามีการประชุมพนักงานทั่วไปเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าร่วม ในการประชุม เรายังแจกน้ำชายามเช้าพร้อมกับรางวัลรายเดือนสำหรับ Fastest Harvester, Safety Award และ Attitude Awards