Bất kỳ nơi làm việc nào cũng cần có sự ngăn nắp và sạch sẽ, và điều này là bắt buộc đối với ngành thực phẩm. Bộ phận Vệ sinh của chúng tôi chịu trách nhiệm chùi rửa và vệ sinh các phòng trồng trọt, hành lang và các khu vực chung để ngăn côn trùng và bệnh tật xâm nhập vào trang trại. Điều này giữ cho nấm của chúng tôi phát triển trong một môi trường sạch sẽ và lành mạnh. Bộ phận Vệ sinh cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc lấp đầy luống trồng bằng phân trộn nơi nấm sẽ phát triển.